Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………

Data zakupu ……………….Nr paragonu ……… Wartość zwracanego towaru………..

Zwracany towar nazwa ……………………………………………………………………………………..

Przyczyna zwrotu ……………………………………………………………………………………………..

Nr konta ………………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis zgłaszającego ……………………………………………………………………………….

Uwaga!!!

Zwrot towaru możliwy jest tylko z paragonem i opakowaniem, w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania